THE NEW GENERATION OF 
SUSTAINABLE INGREDIENTS

Sustainable Dutch Protein

SDP.png
 

SUSTAINABLE DUTCH PROTEIN

Bij SDP versnellen we de eiwitovergang door het kweken van insecten. Insecteneiwit biedt een innovatieve, natuurlijke en duurzame oplossing voor een van de grootste uitdagingen van de mensheid: het voeden van de dieren die de menselijke bevolking voeden. Insecten kunnen bijna overal groeien met een beperkte impact op het milieu en een enorm hogere landproductiviteit in vergelijking met meer conventionele eiwitbronnen. Ook kunnen we de reststromen opwaarderen tot bronnen van voedingsstoffen, in plaats van vervuiling.
Daarnaast maken we de duurzame keuze om lege productielocaties te gebruiken. In de praktijk creëert dit nieuwe mogelijkheden voor ondernemers om hun ervaring en kapitaal in te zetten. Op dit moment bewijzen we de geschiktheid van een gestopte varkensstal als insectenboerderij op onze productielocatie in Erp.
Voorlopig denken we vooral een gat te kunnen dichten in de markten van pluimvee, aquacultuur, petfood en humane voeding. Op korte termijn kan dierlijk eiwit in huisdiervoer grotendeels worden vervangen door insecteneiwit. Naarmate we opschalen, zullen we kunnen concurreren met standaard vismeel. Steeds meer mensen worden zich bewust van het belang van een duurzame en gezonde levensstijl, waardoor de deur wordt opengezet voor de komst van insecteneiwit op de consumentenmarkt.

Missie
Herbalanceren van de food/feed sector door optimaal gebruik te maken van de reststromen.

Schermafbeelding 2020-10-26 om 09.41.00.
 

DOELGERICHT

Duurzaam, gezondheid en innovatie

Insecten zijn de krachtigste upcyclers van de natuur en zijn de ontbrekende schakel in ons voedselsysteem. Ze kunnen helpen bij het creëren van een cirkelvormig voedselsysteem en ons in staat stellen om van een lineair productiesysteem te komen dat de hulpbronnen uitgeput raakt.

 
Schermafbeelding 2020-10-26 om 09.32.18.

GEZONDHEID

Insecten worden beschouwd als zeer voedzaam; de meeste zijn hoog in eiwitten, gezonde vetten, ijzer en calcium en laag in koolhydraten. In feite beweren de auteurs van het FAO-rapport dat insecten net zo - zo niet meer - voedzaam zijn dan het gangbare vlees, zoals rundvlees.

TEAM

Schermafbeelding 2020-10-26 om 09.27.08.

T. BOOM KETELAARS

Production specialist

Tony van den Boom – Ketelaars was meer dan twintig jaar varkensboerin in Erp.
Tegenwoordig teelt ze meelwormen in haar stallen aan de Boekelseweg.
Met Pasen hebben ze met het eigen gezin voor het eerst zelf ook meelwormen gegeten.
Bij het gourmetten. Gekruid en in combinatie met de oesterzwammen van John
Verbruggen niet eens zo heel slecht, vertelt Rob van den Boom. “De kinderen vonden
het naar popcorn smaken, maar dan zonder zout of suiker. Een beetje vlak dus.”
Tony glimlacht: “Het was niet de eerste keer, hoor, dat ze meelwormen hebben
gegeten. Ik heb ze al eens tussen de gehaktballen vermalen. Niemand die toen iets over
de smaak is opgevallen. Toen heb ik er ook maar niks van gezegd … De wormen zijn
inderdaad geen smaakbom. Maar dat is ook niet de reden dat ik ze ben gaan kweken.”

Via studenten van de HAS
We gaan even terug in de tijd. Tony van den Boom (52) is sinds midden jaren negentig
varkensboerin aan de Boekelsedijk in Erp. Een aantal jaren geleden vraagt ze bij haar
leverancier Fransen Gerrits of er een alternatief is voor het veel bediscussieerde product
soja als ingrediënt voor het varkensvoer.
Huub Fransen brengt haar daarop in contact met een paar studenten van de HAS in Den
Bosch. Zij doen onderzoek naar de mogelijke rol van insecten als ingrediënt en komen
een paar keer bij Tony op bezoek. Die is geïnteresseerd. Zo zeer zelfs dat ze besluit om
zelf een paar bakken meelwormen te gaan kweken.
En dan gaat het ineens allemaal snel. Tony kan meedoen met een opkoopregeling en
verkoopt haar varkens. Tegelijkertijd besluit ze de productie van meelwormen op te
schalen. Ze verbouwt daartoe de stallen: de putten worden gedicht, klimaatcontrole
wordt geïnstalleerd, enz. Van 450 bakken groeit ze naar een productie van inmiddels
10.000 bakken. Met in iedere bak zo’n 16.000 meelwormen.

Hoogwaardige eiwitten
De groei van de kwekerij groei heeft Tony mede te danken aan het feit dat Jelte-Pier
Slump september vorig jaar mee in het bedrijf is gestapt. Hij doet de afzet. De jonge
voedingstechnoloog uit Rotterdam was eerder actief in de algen, maar ziet vooral veel
toekomst in de insecten: “Insecten hebben een lage ecologische voetafdruk en bevatten
hoogwaardige eiwitten. Om die redenen worden veel van onze meelwormen al verwerkt
in dierenvoeding. Zij vervangen dan onder andere vismeel als ingrediënt in petfood.”
Jelte-Pier is ervan overtuigd dat insecten uiteindelijk ook voor de menselijke consumptie
gebruikt gaan worden. “En dan niet per se herkenbaar als meelworm, maar vermalen in
shakes bijvoorbeeld, als ingrediënt in gerechten of in combinatie met vlees, half om half
zeg maar. Wist je dat het over de hele wereld al gebruikelijk is om insecten te eten, met
uitzondering van de Westerse landen.”

Complexe teelt

De teelt zelf begint op de afdeling met de meeltorren. Mannetjes en vrouwtjes leven bij
elkaar in zwarte kratten. Uit de eitjes die de vrouwtjes leggen kruipen meelwormen. In
10 tot 12 weken groeien die op de andere afdelingen in de stallen uit tot volwassen
meelwormen. Het grootste deel van die wormen gaat daarna weg, voor de productie.
Een ander deel blijft en verpopt zich tot tor, die vervolgens weer ingezet wordt voor de
teelt van nieuwe meelwormen.
De meelwormen leven van meel. Vandaar hun naam. Elke dag worden ze bijgevoerd,
1.300 kratten per afdeling. Dat betekent een uurtje of twee werk per afdeling. Drie keer
per week krijgen ze bovendien wat schijfjes wortel. Die knagen ze op, zodat ze ook vocht
binnen krijgen. Het eten van de wortel geeft de wormen bovendien een glanzende,
donkere kleur.
De teelt zelf is redelijk complex, weet Tony intussen. Zo heeft ze momenteel last van
motten. “Die zorgen dat het meel en de meelwormen gaan klonteren. Daardoor zijn ze
lastig te zeven en verlies ik veel volume. Dat zijn van die uitdagingen waar je tegenaan
loopt met een nieuwe teelt.”

Voor het eerst collega’s
Spijt van haar keuze om over te stappen heeft ze absoluut niet: “Ik heb ruim twintig jaar
in mijn eentje gewerkt. Altijd met plezier. En altijd met overtuiging. Maar mijn radio was
mijn beste vriend. Voor het eerst heb ik nu collega’s. Alleen dat is al fijn. Daarnaast is het
eerlijk gezegd ook wel eens fijn om een teelt te hebben die geen maatschappelijke
weerstand oproept. Het mooie stukje vlees blijft. Daar ben ik van overtuigd. Net zoals ik
ervan overtuigd ben dat het ook hier vanzelfsprekend wordt om insecten te eten. En dan
is het leuk om mee aan de basis te staan van die ontwikkeling.”

 

FAQ

WELK INSECT PRODUCEERT U?

Wij kweken gele meelwormkevers, ook bekend als Tenebrio Molitor (Molitor betekent "molenaar" in het Latijn), het premium insecteneiwit bij uitstek. Vroeger vonden we Molitor-larven in meelzakken, waardoor ze de naam "meelworm" kregen.

WAAROM MAAK JE INSECTEN?

Insecten bieden een innovatief, natuurlijk en duurzaam antwoord op een van de grootste uitdagingen voor de mensheid: het voeden van de dieren die een menselijke populatie voeden die naar verwachting in 2050 9 miljard mensen zal bereiken. Insecten zijn een natuurlijke voedselbron voor huisdieren en landbouwhuisdieren, voornamelijk vis en gevogelte. Gekweekte insecten kunnen bijna overal worden gekweekt met een beperkte impact op het milieu en een veel hogere landproductiviteit in vergelijking met alternatieve eiwitbronnen.

ZIJN INSECTEN GEZOND VOOR MIJN HUISDIEREN?

Ja. Insecten kunnen 3 tot 5% van het natuurlijke dieet van honden en katten uitmaken. Het voeren van SDP-ingrediënten aan huisdieren met brokken gemaakt met SDP maakt deel uit van een evenwichtige en gezonde voeding.

KUNNEN MENSEN MEELWORMEN ETEN?

Het kweken en oogsten van insecten voor menselijke consumptie gebeurt al eeuwenlang op kleine schaal. Meer dan 2 miljard mensen over de hele wereld eten al insecten. Onze meelwormen zijn schoon, geurloos en rijk aan eiwitten, mineralen en vitaminen, waaronder B12. Op een dag kunnen we allemaal consument zijn.

 

CONTACT

Do you have any questions, comments or special requests? We'd love to hear from you, so don't hesitate to contact us today.

Boekelseweg 5, Erp

+31634318386

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram

Bedankt voor de inzending!

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Overwegend dat het wenselijk is om voor alle, door haar in het kader van haar onderneming gesloten overeenkomst van koop, verkoop, commissie en aanverwante overeenkomsten algemene voorwaarden te hanteren, heeft
SDP-NL
Kleinderliempde 10
Boxtel
c.q. haar rechtsopvolger(s) en/of met haar gelieerde ondernemingen de navolgende Algemene Voorwaarden vastgesteld:

VERKOOP

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Op alle offerte en/of overeenkomsten die SDP-NL BV sluit met derden, hierna te noemen "koper", zijn uitsluitend de navolgende voorwaarde van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 2. Overeenkomsten zoals in lid 1 bedoeld omvatten verkoop, commissie en aanverwanten overeenkomsten.

 3. Bedingen, die van deze voorwaarden afwijken zijn uitsluitend bindend indien schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met SDP-NL B.V. heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, per fax of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 5. Met de term "consument" wordt hierna uitsluitend bedoeld: de wederpartij van SDP-NL BV, zijnde natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


ARTIKEL 2: AANBOD, PRIJZEN

 1. Al onze verkoopovereenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van SDP-NL B.V., zowel voor wat betreft uitvoering als betaling. Al onze prijzen zijn in Nederlands geld (tenzij anders vermeld) en exclusief vervoerskosten, tenzij anders is overeengekomen.

 2. Wij zijn niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.

 3. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting.

 4. Ieder aanbod van SDP-NL is geheel vrijblijvend, tenzij en voor zover uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen. SDP-NL BV behoudt zich het recht voor om een door haar gedaan aanbod binnen twee werkdagen na aanvaarding daarvan te herroepen.

 5. Indien bij aanvaarding wordt afgeweken van het door SDP-NL BV gedane aanbod, wordt deze aanvaarding door SDP-NL BV aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. In dat geval doet SDP-NL BV een nieuw aanbod, waarop artikelen 2.1 tot en met 2.4 van toepassing zijn.

 6. Voorts komen overeenkomsten eerst tot stand nadat een bestelling door SDP-NL BV is geaccepteerd. SDP-NL BV heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na uitbetaling.

 7. Het door SDP-NL B.V. te leveren product en andere zaken voldoet tenminste aan kwaliteitsklasse 2.

 8. Bij de prijs is vervoer naar de plaats van bestemming van de koper nooit inbegrepen, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


ARTIKEL 3: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

 1. Levering vindt plaats af magazijn of loods, waar de verkochte zaken liggen opgeslagen.

 2. Indien is overeengekomen, dat het vervoer door of vanwege SDP-NL B.V. zal geschieden, vindt afname plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats van aflevering.

 3. Wanneer de zaken door of vanwege SDP-NL B.V. voor de koper voor diens rekening worden opgeslagen bij SDP-NL B.V. of een derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken die zijn opgeslagen, worden vrijgesteld en ter beschikking staan van koper.

 4. Opgegeven leveringstermijnen zijdens SDP-NL B.V. zijn vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. SDP-NL B.V. is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van de overeengekomen leveringstermijnen, doch hiervoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij SDP-NL B.V. een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

 5. Overschrijding van de leveringstermijn geeft koper nimmer recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens SDP-NL B.V.. Dit is slechts anders in geval van opzet op grove schuld van SDP-NL B.V. of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de afnemer het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

 6. Indien koper om welke reden dan ook buiten de wil en macht van SDP-NL B.V. geleverde producten niet in ontvangst neemt, is hij niettemin gehouden, om de overeengekomen betalingsvoorwaarden na te komen alsof de geleverde producten wel door hem waren afgenomen.

 7. Indien koper de door SDP-NL B.V. geleverde producten niet in ontvangst neemt, is SDP-NL B.V. gerechtigd deze voor rekening en risico van koper op een door haar gekozen plaats op te slaan. SDP-NL B.V. is niet gehouden om enige schade – bijvoorbeeld doch niet uitsluitend ten gevolge van achteruitgang in kwaliteit of gewicht – in verband met de niet-in-ontvangstneming van de geleverde producten aan koper te vergoeden.


ARTIKEL 4: RISICO

Het risico van de zaak is voor de koper vanaf het moment van afleveren van de zaak en, indien koper geen medewerking verleent aan aflevering, vanaf het moment dat afname is geweigerd.


ARTIKEL 5: GELEVERDE HOEVEELHEID

De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek- en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen respectievelijk voorgeschreven, behoudens door de koper te leveren tegenbewijs.


ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Door SDP-NL B.V. geleverde zaken blijven in eigendom van SDP-NL tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van SDP-NL B.V. op koper uit hoofde van tussen partijen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.

 2. Door SDP-NL B.V. geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper worden doorverkocht.

 3. Indien wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is SDP-NL B.V. gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken vestigen of doen gelden, is de koper verplicht SDP-NL B.V. hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

 5. De koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die SDP-NL B.V. ter bescherming van haar eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.


ARTIKEL 7: OVERMACHT

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door SDP-NL B.V. niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan SDP-NL B.V. niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de koper voor SDP-NL B.V. als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).

 2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 7.1 zakken in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van SDP-NL B.V. alsmede hulppersonen ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door SDP-NL B.V. redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

 3. Bij overmacht heeft SDP-NL B.V. het recht haar leverings- en andere verplichtingen op te schorten. SDP-NL B.V. is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is SDP-NL B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 4. SDP-NL B.V. heeft geen bevoegdheid tot opschorten, indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden of te lijden schade.

 5. Indien SDP-NL B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.


ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

 1. Bij levering door SDP-NL B.V. (zoals bedoeld in art. 3 lid 2) dient de koper de geleverde zaken te controleren in het bijzijn van de chauffeur. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;

 • of de geleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die zijn overeengekomen;

 • of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met het overeengekomene.

 1. Indien de tekortkoming minder dan 10% van het totaal bedraagt, zal koper gehouden zijn het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs. Het terug vervoeren naar SDP-NL B.V. van de gekochte zaken is slechts toegestaan nadat tevoren hiervan schriftelijk toestemming is verleend door SDP-NL B.V.. Worden de verkochte zaken zonder toestemming geretourneerd, dan is de koper verplicht op eerste vordering alle transportkosten aan SDP-NL B.V. te restitueren.

 2. Indien de levering geschiedt af magazijn (zoals bedoeld in artikel 3 lid 1) dient de koper de zaken direct te controleren conform lid 1.

 3. Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de koper, is de koper verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van aflevering.

 4. Indien de koper wenst te reclameren is hij gehouden dit aan de SDP-NL B.V. te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk  binnen 8 uur na aflevering. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk (telex, fax, brief, deurwaardersexploot) aan SDP-NL B.V. worden bevestigd.

 5. De desbetreffende partij dient in zijn geheel aanwezig te blijven en koper dient SDP-NL B.V. in de gelegenheid te stellen de zaken te bezichtigen en te expertiseren.

 6. Reclames geven de koper, zijnde niet-consument, nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

 7. Indien een reclame door SDP-NL B.V. gegrond wordt gevonden, heeft SDP-NL B.V. naar haar keuze het recht:

 1. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

 2. het geleverde te vervangen waarbij de vervangen zaken aan SDP-NL B.V. worden afgegeven;

 3. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 1. De koper dient in voorkomende gevallen SDP-NL B.V. onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

 2. Indien de vermoedelijke schade of tekortkoming meer beloopt dan 10% van het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft, dient de koper onverwijld de schade te laten expertiseren door een beëdigd expert en SDP-NL B.V. gelegenheid te bieden een tegenexpert  te benoemen.

 3. De koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken te zorgen.


ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien de koper beroeps- of bedrijfsmatig handelt, is de aansprakelijkheid van SDP-NL B.V. als volgt beperkt:

 1. SDP-NL B.V., noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

 2. Onverminderd het vorenstaande is SDP-NL B.V. in ieder geval nimmer aansprakelijk:

 • wegens niet, of niet-tijdige levering;

 • voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal e.d.;

 • in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 7;

 • indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast of anderszins onvakkundig gebruikt;

 • voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van opslag of om welke redenen dan ook in SDP-NL B.V.’s bedrijfsruimten bevinden;

 • voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

 • voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

 1. Indien SDP-NL B.V. in enig geval, ondanks, het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt SDP-NL B.V. slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is SDP-NL B.V. nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst, c.q. voor de desbetreffende deelovereenkomst of –levering.

 2. Koper zal SDP-NL B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens SDP-NL B.V.

 1. Indien de koper niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt, is de aansprakelijkheid de volgende. Indien SDP-NL B.V. op grond van de wet in enig geval voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is SDP-NL B.V. nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst, c.q. voor de desbetreffende deelovereenkomst of –levering.

 2. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SDP-NL B.V. of van haar leidinggevende ondergeschikten.


ARTIKEL 10: EMBALLAGE

 1. Via SDP-NL. geleverde emballage, waaronder gerekend worden pallets, kratten en dozen, waarop statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs, eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding volgens de daarvoor geldende regeling. Het in te leveren fust dient zodanig schoon en fris te zijn dat het geschikt is voor verse eetbare tuinbouwproducten.

 2. Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van SDP-NL B.V. dient de emballage gesorteerd voor transport gereed te staan.

 3. Niet via SDP-NL B.V. geleverde emballage wordt teruggenomen voor zover SDP-NL B.V. de desbetreffende producten in haar eigen assortiment voert.


ARTIEKL 11: BETALING

 1. Betaling van de geleverde goederen dient binnen drie weken na de datum van de oplevering betrekking hebbende factuur plaats te vinden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst van deze regeling is afgeweken.

 2. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld koper dat de voldoeningbetrekking heeft op een latere factuur.

 3. Compensatie met enige andere vordering die de koper heeft of meent te hebben, is niet toegestaan, tenzij SDP-NL B.V. een creditnota aan koper heeft verzonden of bij rechterlijk vonnis is veroordeeld tot betaling van een geldsom aan koper.

 4. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn, is koper, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een boeterente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend, onverminderd het recht van SDP-NL B.V. op wettelijke schadeloosstelling.

 5. SDP-NL B.V. is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door SDP-NL B.V. te verrichten prestatie, een en ander op een door SDP-NL B.V. nader aan te geven wijze.

 6. In behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven geen recht op betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.


ARTIKEL 12: ONTBINDING EN AANSPRAKELIJKHEID KOPER

 1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens SDP-NL B.V. niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt of in surseance van betaling verkeert, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die SDP-NL B.V. te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

 2. In de gevallen onder 12.1 genoemde heeft SDP-NL B.V. het recht haar prestaties ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met koper op te schorten en is zij bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Koper is alsdan aansprakelijk voor alle door SDP-NL B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, geleden verlies, productschade, kosten en renten, transportkosten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede alle verdere direct of indirect met de koop verband houdende kosten.

 3. Ingeval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst SDP-NL B.V. schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

 4. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

 5. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door SDP-NL B.V. verrichte prestaties, en heeft SDP-NL B.V. onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 6. Alle door SDP-NL B.V. te maken buitengerechtelijke kosten ingeval van niet (tijdig of behoorlijke) nakoming door koper komen geheel ten laste van koper. De door SDP-NL B.V. gemaakte buitengerechtelijke kosten zullen 15% van de totale door koper aan SDP-NL B.V. verschuldigde som bedragen, één en ander met een minimum van Hfl 250,-- per factuur.**************************


INKOOP


ARTIKEL 13: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten, waarbij SDP-NL B.V. als koper optreedt, alsmede op alle aanvragen en bestellingen van SDP-NL B.V., waarbij een bestelling tevens aanbod geldt.

 2. Onder leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan ieder (rechts) persoon waarmee SDP-NL B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, c.q. wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), rechtsverkrijgende(n), erfgename(n) en gemachtigde(n).

 3. Onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing indien SDP-NL B.V. een aanbod van leverancier met zoveel woorden aanvaardt, onder verwijzing naar deze voorwaarden en waarbij eventuele verkoopvoorwaarden nadrukkelijk van de hand worden verwezen.

 4. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale met leverancier te worden overeengekomen; leverancier kan geen beroep doen op afwijkingen die eerder in een contractuele relatie met SDP-NL B.V.  zijn gemaakt.


ARTIKEL 14: AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN

 1. Alle door SDP-NL B.V. of diens ondergeschikten gedane aanvragen, bestellingen c.q. aanbiedingen in welke vorm dan ook, zijn immer vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer deze binnen 48 uur na verzending van de aanvaarding door leverancier door SDP-NL B.V. wordt bevestigd, dan wel, indien het aanbod afkomstig is van leverancier, door aanvaarding hiervan.

 3. Ook nadat de overeenkomst is gesloten is leverancier verplicht alle gewenste niet-fundamentele veranderingen hierin door te voeren, die door SDP-NL B.V. zijn gewenst.


ARTIKEL 15: PRIJZEN

Een overeengekomen prijs kan door leverancier niet worden verhoogd, ook niet als gevolg van een (kost)prijsverhoging door welke oorzaak dan ook, tenzij SDP-NL B.V. hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat.


ARTIKEL 16: LEVERING

 1. De door leverancier opgegeven levertijden gelden als fatale termijnen, tenzij door partijen anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering is leverancier direct in gebreke en is SDP-NL B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

 2. Indien leverancier vermoedt dat de leveringstijd waartoe hij zich verbonden heeft niet kan worden nagekomen is hij verplicht SDP-NL B.V. hier onverwijld mededeling van te doen onder opgave van de relevante omstandigheden. Indien leverancier hiermee in gebreke is gebleven kan een later beroep op termijnoverschrijding - ook in geval van overmacht – niet worden gehonoreerd.

 3. SDP-NL B.V. is bij annulering wegens te late levering gerechtigd het reeds geleverde voor rekening en risico van leverancier te retourneren.

 4. Onverminderd haar recht op de wettelijke schadevergoeding, is SDP-NL B.V. gerechtigd om, in geval van te late levering en annulering, vergoeding van extra uitgaven te eisen, welke zijn gedaan ter redelijke vervanging van de niet ontvangen zaken.

 5. Tenzij anders is overeengekomen wordt door leverancier franco-huis SDP-NL B.V. geleverd.

ARTIKEL 17: EIGENDOMSOVERGANG

 1. De eigendom van zaken, alsmede het risico van de zaken zal eerst overgaan door levering.

 2. Indien op de zaken andere rechten dan het eigendomsrecht van de leverancier berusten, zal leverancier onverwijld SDP-NL B.V. hiervan in kennis stellen.


ARTIKEL 18: BEËINDIGING VAN KOOPOVEREENKOMST

 1. SDP-NL B.V. is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling eenzijdig te beëindigen/buitengerechtelijk te ontbinden in de navolgende gevallen:

 • bij niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de leverancier van haar verplichtingen voortvloeiende uit het contract of daarmee verband houdende;

 • indien de leverancier in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, in surseance van betaling verkeert of in geval van stillegging of liquidatie van zijn onderneming;

 1. Indien een omstandigheid genoemd in lid 1 zich voordoet zal de leverancier van rechtswege in verzuim zijn en is SDP-NL B.V. gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding.

 2. Alle vorderingen die SDP-NL B.V. op leverancier mocht hebben worden hierdoor direct opeisbaar.

 3. SDP-NL B.V. kan er in voornoemde omstandigheden voor kiezen om de bestelde zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van leverancier door derden te laten leveren, na schriftelijke berichtgeving aan leverancier. Alle daarmede door leverancier aan SDP-NL B.V. worden vergoed.


ARTIKEL 19: BETALING

 1. Betaling vindt plaats op factuur binnen 30 dagen na ontvangst en volledige akkoordbevinding der zaken, tenzij anders is overeengekomen. Betaling ontslaat de leverancier niet van enige garantie en/of schadevergoeding waartoe hij volgens de overeenkomst of de wet is gehouden.

 2. SDP-NL B.V. is te allen tijde gerechtigd tot het verrekenen van openstaande facturen met haar eigen vorderingen op de leverancier.


ARTIKEL 20: KEURING

 1. De geleverde zaken dienen te voldoen aan de overgekomen eisen, specificaties en aan alle voorwaarden welke de SDP-NL B.V. te dien aanzien van de zaken mag verwachten, zowel ten aanzien van de kwaliteit als ten aanzien van de hoeveelheid en dienen bovendien te voldoen aan de wettelijke eisen en andere overheidsbepalingen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Nederlandse en Europese regelgeving op het gebied van pesticiden en leverancier garandeert dat de door hem geleverde producten géén bestrijdingsmiddelen bevatten, die voorkomen op de lijst van niet toegelaten bestrijdingsmiddelen.

 2. Na aflevering van de zaken, heeft SDP-NL B.V. het recht de zaken op haar kosten te keuren, alvorens tot akkoord bevinding over te gaan.

 3. Indien leverancier 48 uur na aflevering niets hieromtrent heeft vernomen mag deze er vanuit gaan dat de zaken zijn goedgekeurd.

 4. Indien SDP-NL B.V. de zaken afkeurt dient zij leverancier daarvan binnen 4 dagen na levering schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de keuzemogelijkheid die zij in het volgende lid is bevoegd te maken.

 5. Bij afkeuring van de geleverde zaken heeft SDP-NL B.V. de volgende mogelijkheden:

 6. retournering van de geleverde zaken op kosten van de leverancier met daarbij alsnog deugdelijke nakoming vorderen, eventueel in combinatie met schadevergoeding;

 7. ontbinding conform artikel 16 van deze voorwaarden;

 8. gedeeltelijk ontbinding / gedeeltelijke nakoming, eventueel in combinatie met schadevergoeding;

 9. prijsvermindering voor te stellen door SDP-NL B.V.;

 10. conform artikel 16 lid 4 derden de zaken te laten leveren door een derde.


ARTIKEL 21: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onverminderd de overige bepalingen dienaangaande in deze voorwaarden kan SDP-NL B.V. immer aanspraak maken op schadevergoeding – bijvoorbeeld doch niet uitsluitend – wegens winstderving en vergoeding van gemaakte kosten, indien leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft geleverd.

 2. Indien door een niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering van leverancier schade ontstaat bij SDP-NL B.V. als gevolg van claims van derden/opdrachtgevers is leverancier aansprakelijk voor deze schade en dient hij SDP-NL B.V. te vrijwaren. Indien, door aanwezigheid van niet gewenste residuen of overschrijding van normen en stoffen (vb. chemicaliën, pesticiden, bestrijdingsmiddelen, mineralen) in het product, schade ontstaat bij SDP-NL B.V. als gevolg van opgelegde boetes van overheidswege of dan wel claims van derden/opdrachtvegers is leverancier aansprakelijk voor deze schade.

 3. Leverancier kan nimmer tot verdere schadevergoeding gehouden worden dan de wet aan haar voorschrijft.


**************************


ALGEMEEN


ARTIKEL 22: INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT

 1. SDP-NL B.V. behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) in verband met door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.

 2. Aan SDP-NL B.V. geleverde zaken mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam. Leverancier vrijwaart SDP-NL B.V. en haar klanten en opdrachtgevers voor alle aanspraken van dien aard en zal alle daardoor veroorzaakte schade vergoeden.


ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomst, zowel koop- als andere overeenkomsten, met SDP-NL B.V. gesloten, en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd.

 2. De Nederlandse tekst is maatgevend. Voor transacties met het buitenland geldt, dat de toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Koopwetten en het Weense Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten.


ARTIKEL 24: GESCHILLEN

 1. Alle geschillen, uit met SDP-NL B.V. gesloten in- en verkoop en/of commissieovereenkomsten voortvloeiende, waaronder begrepen de vordering tot betaling van achterstallige bedragen, zullen bij uitsluiting van iedere andere instantie door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SDP-NL B.V. worden berecht, tenzij SDP-NL B.V. de voorkeur geeft aan de volgens de wet bevoegde rechter of het een geschil betreft dat behoort tot de competentie van de Kantonrechter.

 2. De koper, zijnde consument, heeft, nadat SDP-NL B.V. zich jegens hem schriftelijk op lid 1, eerste zin, heeft beroepen, een termijn van één maand om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


**************************